Konsumenternas förväntningar angående arbetslöshetsläget de kommande 12 månaderna

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:56

Konsumenterna tror sysselsättningsläget försämras

Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i april visar att konsumenterna trodde att sysselsättningsläget i Finland skulle försämras under de kommande 12 månaderna. Det saldotal som beskriver svarsfördelningen låg både i Huvudstadsregionen och i hela landet på -55. Värdet är av samma storleksordning som till exempel i december 2008, då det var finanskris. Förväntningarna på det kommande sysselsättningsläget låg nu lägst på åtminstone 25 år.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.