Konsumenternas förväntningar angående arbetslöshetsläget de kommande 12 månaderna

Senast uppdaterad 01.10.2018 - 09:57

Konsumenterna litar fortfarande på att sysselsättningsläget blir bättre

Vid intervjuerna för Statistikcentralens konsumentbarometer blev konsumenternas antaganden om sysselsättningen positivare i mars 2017. I juli var de rekordartat positiva, och i december var saldostalet 15,9 i Huvudstadsregionen och 15,4 i landet som helhet. I januari 2018 förutsade 45 procent av konsumenterna i Huvudstadsregionen, ca. 50 procent i hela landet, att det 12 månader framöver skulle finnas färre arbetslösa än då.

Både i Huvudstadsregionen och hela landet trodde ungefär var tredje konsument att det inom de närmaste 12 månaderna inte blir någon ändring i antalet arbetslösa. I januari var konsumenternas tro på förbättrad sysselsättning rentav större i hela landet än i Huvudstadsregionen: saldotalet var 14,3 i Huvudstadsregionen och 17,9 i hela landet.