Konsumenternas förväntningar angående arbetslöshetsläget de kommande 12 månaderna

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:40

Inte lika stark tro längre på förbättrad sysselsättning

I oktober 2018 blev konsumenternas antaganden om sysselsättningslägets förändringar mera pessimistiska än tidigare vid intervjuerna i Statistikcentralens konsumentbarometer. Mot slutet av året var de ljusare igen i Huvudstadsregionen, men i januari 2019 blev omdömena på nytt dystrare. I Huvudstadsregionen antog 17 procent (i hela landet ca. 20 %) av konsumenterna att det ett år framöver skulle finnas mer arbetslösa, medan 29 procent (i hela landet ca. 33%) antog att det skulle finnas färre. Omkring varannan antog att ingen förändring skulle ske. Saldotalet för antagandena om antalet arbetslösa ett år framöver var i Huvudstadsregionen 6,0 (i december 12,3) och i hela Finland 6,2 (i december 6,5).