Indikator för konsumentförtroende

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 11:36

Konsumenternas tillit till ekonom svagare under hösten

I januari 2021 steg konsumenternas tillit till den finländsk ekonomin kraftig, klart över nollstrecket (+2,6) i Huvudstadsregionen. Också i hela landet hade tilliten ökat starkt, även om den i januari ännu låg lite under nollstrecket (-0,9). Denna trend vittnar om att konsumenterna börjar tro på att både deras egen och hela landets ekonomi håller på att ta en bättre riktning. Den enskilda faktor som troligen allra mest ökat framtidstron torde vara inledandet av coronavaccineringarna. Och faktum är att om pandemin fås i schack nu så börjar ekonomin repa sig.

 

Makro- och mikroindikatorer

Den makroindikator som beskriver konsumenternas förväntningar för hur sysselsättning och ekonomi i hela landet utvecklas fick i januari värdet -9,4 i Huvudstadsregionen. Jämfört med medeltalet för september-december 2021 (-24,0) har förväntningarna stigit klart, och utsikterna har inte varit lika positiva sedan coronapandemin bröt ut. Det som särskilt tycks påverka konsumenternas tillväxtförväntningar är hur coronaepidemin griper omkring sig och påverkar ekonomin.

Mikroindikatorn för konsumenternas egen ekonomi och personliga sparmöjligheter var i januari klart på uppåtgående. Det värde som den nu fick, 36,8, är högre än någonsin under den halvtannat år långa analysperioden. Vi bör dock lägga märke till att man, då man frågar konsumenterna vad de tror om det ekonomiska läget 12 månader framöver, också måste beakta utgångsläget då materialet börjar insamlas. Det var svagt nu. Det oaktat tycks mätarna av konsumenttilliten indikera att folk väntar sig att ekonomin ska börja repa sig.

 I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.