Indikator för konsumentförtroende

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:37

Svag nedgång i konsumenttilliten

År 2018 hyste konsumenterna rentav rekordartat stark tilltro till en gynnsam ekonomisk utveckling. Tilliten är fortfarande stark, trots att den minskat något bland konsumenterna i Huvudstadsregionen. Vid barometern i januari 2019 var saldotalet 18,7 (i december 20,4). Ett år tidigare hade det i Huvudstadsregionen varit kring 30. I landet som helhet var saldotalet i januari 17,2, vilket i och för sig fortfarande var klart över långtidsmedeltalet. Till skillnad från läget i Huvudstadsregionen var saldotalet i hela landet högre i januari 2019 än i december 2018.

Landets ekonomi förväntas inte längre förbättras – men nog den egna

I januari 2019 fick makroindikatorn värdet 1,3 (i december 6,1). Detta saldotal beskriver Huvudstadsregionens konsumenters antaganden om utvecklingen inom både sysselsättningen och hela landets ekonomi. Saldotalet har länge varit rekordhögt, men i oktober nästan kraschade tilliten plötsligt. I Huvudstadsregionen fick saldotalet för konsumenternas mikroindikator värdet 36,2 i januari 2019 (34,7 i dec. 2018), vilket vittnar om stark framtidstro. Den senare indikatorn beskriver konsumenternas uppfattning om den egna ekonomins och de egna sparmöjligheternas framtid.