Konjunkturutsikter för serviceföretag

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 11:34

Läget för serviceföretagen blev bättre i Nyland

Konjunkturbilden för serviceföretagen i Nyland ljusnade i slutet av 2020. Ändå beskrevs läget i januari 2021 fortfarande som något sämre än normalt. Däremot har konjunkturutsikterna för de närmast kommande månaderna blivit klart ljusare, trots att coronaläget försämrats. Saldotalet för konjunkturutsikterna var i januari, efter att i oktober ha varit -29. Konjunkturutsikterna för serviceföretag var gynnsammare i Nyland än i hela landet.

Deras försäljning ökade något under sista kvartalet 2020, men i början av 2021 torde den ha minskat i någon mån.