Konjunkturutsikter för serviceföretag

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:16

Konjunkturutsikterna för servicenäringarna kraschade i hela landet

I Finland som helhet har konjunkturläget inom service klart försämrats under våren 2020 som följd av coronaviruset. Företagen inom service bedömer att konjunkturläget snabbt försämrats, och även deras försäljning minskade klart under våren. Dessutom är konjunkturutsikterna för de kommande månaderna mycket dystra. Olika slags restriktioner har inverkat i synnerhet på servicebranschen, och att de lättats så långsamt har ytterligare sänkt förväntningarna. Saldotalet för de allmänna konjunkturutsikterna sjönk i april ända ner till -64, efter att ännu i januari ha varit -6. Antalet anställda inom servicenäringarna har varit på nedåtgående, och företagen i branschen förutser ytterligare klar nedgång under sommaren.

För servicenäringarna i Nyland kraschade konjunkturläget helt plötsligt i och med coronakrisen. Saldotalet för nuläget rutschade i april ner till -61, mot att ännu i januari ha legat på +9. Även för de närmaste månaderna sjönk konjunkturutsikterna till märkbart låga noteringar. I april var saldotalet för konjunkturutsikterna -59, efter ganska neutrala -2 ännu i januari. 61 procent av företagen inom service väntade sig en försämring av läget, och 37 procent att det skulle förbli oförändrat. Bara två procent av serviceföretagen i Nyland väntar sig en konjunkturuppgång. Trots alla mörka moln var serviceföretagens konjunkturutsikter lite ljusare i Nyland än i Finland i genomsnitt.