Konjunkturutsikter för industri och byggande

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 11:37

Klart positive svängning i konjunkturutsikterna

Tilliten bland industriföretagen i Finland steg klart i januari 2021 Noteringen var då 0, och därmed mycket nära långtidsmedeltalet +1. Produktionen förutspåddes växa under de påföljande månaderna. Orderstocken förbättrades, och låg nu mycket nära det man upplever som en normal nivå. Lagren av färdiga varor minskade i januari, och var något mindre än vanligt.

Läget ljusnar både i Nyland och hela Finland

Konjunkturbedömningar för industri och byggande i Nyland
För företagen inom industri och byggande i Nyland steg konjunkturerna mot slutet av år 2020, men det oaktat var läget i januari 2021 fortfarande lite sämre än vanligt Trots en ljusning på sistone är konjunkturutsikterna fortfarande lite dystra, och det saldotal som beskriver dem ligger vid -8 (i oktober -27). Vid sonderingen i januari bedömde 24 procent av svararna inom näringsgrenen att konjunkturerna fortsätter sjunka, medan 16 procent väntade sig en snar stegring.

Konjunkturutsikterna för hela landet: I januari var industriföretagens tillit fem poäng högre än den varit föregående period. I januari var saldotalet 0, efter att ha varit -5 i oktober. Förtroendeindikatorn låg nu nära långtidsmedeltalet +1. På ett halvt år har industriföretagens situation och utsikter ljusnat klart.

I landet som helhet hade indikatorn för byggnadsföretagens framtidstro i januari sjunkit ner till -19, vilket är fyra poäng mindre än månaden innan.  Långtidsmedeltalet för indikatorn är -6, så tilliten var ändå klart starkare än i genomsnitt. Orderstocken beskrevs ha stigit något, men den är fortfarande mindre än vanligt.