Välkomna att använda den elektroniska versionen av vår publikation

Här kan man bläddra i publikationen Trender i Helsingforsregionen enligt tema (regional ekonomi, bostads- och lokalmarknaden, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknad och befolkning), se övre balken. Genom att klicka på dem får man fram indikatorerna för respektive tema, och då man klickar på en indikator får man fram färsk information om den.

Den informationen består av korta texter med figurer som även visar trenden under längre tid. Om man klickar på en figur får man fram en version som kan kopieras, samt tidsserien för bakgrundsmaterialet både i html- och excel-form.

På svenska resp. engelska utkommer första och tredje kvartalets Helsingin Seudun Suunnat under namnen Trender i Helsingforsregionen resp. Helsinki Region Trends (klicka språkvalet överst).

Vi utger fortfarande tryckta versioner på finska fyra gånger om året.