VR:n tavaraliikenne

Rautateiden tavaraliikenteen määrä jatkoi kasvua

VR:n tavaraliikenteen määrä Helsingin asemilla lisääntyi huhti−kesäkuussa noin 10 prosenttia 399 453 tonniin. Lähtevän tavaran määrä kasvoi 40 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lähtevän tavaran osuus kokonaisliikenteestä oli 3 prosenttia.

Tavaraliikenteen määrä supistui selvästi vuoden 2008 jälkeen, mutta kääntyi vuonna 2017 jälleen voimakkaaseen kasvuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti lähtevän tavaran määrä on laskenut ja sen osuus kokonaistavaraliikenteestä pienentynyt selvästi. VR:n tavaraliikenteen määrä Helsingin asemilla lähti laskusuuntaan alkuvuodesta 2020.