Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Usko työllisyystilanteen paranemiseen edelleen heikko

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyyden kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana ovat melko heikot, mutta samalla tasolla kuin maalis-huhtikuussa 2022. Työllisyystilanteen kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli elokuussa pääkaupunkiseudulla -13,1 ja koko maassa -15,1. Heikot odotukset selittyvät pääasiassa Ukrainan sodalla ja sitä seuranneilla taloudellisen toimintaympäristön muutoksilla. Heikoista luvuista huolimatta työllisyystilanteen kehitystä koskevat odotukset eivät ole vielä erityisen alhaiset. Pahimpina koronakuukausina saldoluku oli huomattavasti alhaisempi. Työllisyyden melko pitkään jatkunut parantuminen voi vaikuttaa siihen, ettei suuri osa vastaajista näe vielä tulevaisuuttakaan työllisyyden näkökulmasta kovin heikkona.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä