Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Usko työllisyystilanteen paranemiseen on edelleen heikko

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyystilanteen kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana ovat heikot ja näyttävät laskevan edelleen. Työllisyystilanteen kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli lokakuussa pääkaupunkiseudulla -21,8 ja koko maassa -18,0. Heikoista luvuista huolimatta työllisyyden kehitystä koskevat odotukset eivät ole vielä erityisen alhaiset. Pahimpina koronakuukausina vuonna 2020 saldoluku oli selvästi alhaisempi (-42,3). Työllisyyden melko pitkään jatkunut parantuminen voi vaikuttaa siihen, ettei suuri osa vastaajista näe vielä tulevaisuuttakaan työllisyyden näkökulmasta kovin heikkona.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä