Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset heikkenevät edelleen

Kuluttajien luottamus Suomen talouden positiiviseen kehitykseen romahti keväällä. Pääkaupunkiseudulla saldoluku laski helmikuun lukemasta +4,9 nopeasti selvästi miinukselle. Lasku on jatkunut myös kesällä 2022. Elokuussa Suomen talouden kehitystä koskevien odotusten saldoluku on laskenut pääkaupunkiseudulla jo lukemaan -29,2. Koko maan aineistosta laskettu luottamus on vielä tätäkin heikompi. Muutosta heikompaan suuntaan selittää ennen kaikkea Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä