Ulkomainen muuttoliike

Ulkomailta saatu muuttovoitto kasvoi edelleen

Helsingin seutu sai heinä-syyskuun aikana muuttovoittoa ulkomailta ennätyksellisen paljon, 3 440 henkeä. Merkittävää on, että Pornaista lukuun ottamatta kaikki alueen kunnat saivat muuttovoittoa. Valtaosan muuttovoitosta saivat pääkaupunkiseudun kaupungit, 3 250 henkeä. Helsingin osuus oli 1 500 ja Espoon 1 100 henkeä. Vantaan ulkomaan muuttovoitto jäi 600 henkeen.

Ulkomaisen muuttovoiton määrä oli vuosineljänneksittäin tarkasteluna suurin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuodesta 2015 alkavan jakson aikana. Sen sijaan KUUMA-kuntien saamassa muuttovoitossa ei ollut huomattavaa muutosta aikaisempaan.

Helsingin seudun saaman ulkomaisen muuttovoiton huomattavan kasvun taustalla oli ulkomailta seudulle muuttaneiden määrän kasvu. Vaikka seudulta ulkomaille muuttaneiden määräkin hieman kasvoi edelliseen vuosineljännekseen ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, oli muutos selkeästi pienempi.

Helsingin seudun osuus koko Suomen saamasta ulkomaan muuttoliikkeen muuttovoitosta oli lähes puolet, noin 48 prosenttia, joten seutu sai muuttovoittoa väestömäärään suhteutettuna huomattavan suuren osan.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä