Ulkomainen muuttoliike

Ulkomaan muuttovoitto pysynyt vuoden ajan samalla tasolla

Helsingin seudun ulkomaan muuttovoitto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 1 920 henkeä, mikä oli 49 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden toisella neljänneksellä. Muutos tuli erityisesti tulomuuttajien määrän lisääntymisen seurauksena. Nettomuuton määrä on pysynyt lähes samalla tasolla viimeisen vuoden ajan. Helsingin seudun osuus koko Suomen ulkomaan muuttovoitosta on tänä vuonna ollut 42 prosenttia.

Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna tulo-, lähtö- ja nettomuuttomäärät kasvoivat sekä pääkaupunkiseudun kaupungeissa että KUUMA-kunnissa siten, että tulomuuton kasvu oli suurempaa kuin lähtömuuton. Tulomuuton kasvu oli pääkaupunkiseudun kaupungeissa 46 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 24 prosenttia. Vastaavasti lähtömuutossa kasvu oli 30 ja 10 prosenttia. On kuitenkin huomattava, että edellisen vuoden toinen neljännes oli poikkeuksellinen myös muuttoliikkeen osalta koronaepidemiasta johtuen.

Ulkomainen nettomuutto sisältää myös ulkomailta muuttavat Suomen kansalaiset, mutta ei muualta Suomesta seudulle muuttavia ulkomaan kansalaisia.