Seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike

Pääkaupunkiseudulle muuttovoittoa, KUUMA-kunnille muuttotappiota

Helsingin seutu sai vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä muuttovoittoa muusta Suomesta 880 henkeä. Määrä oli suurempi kuin kahden edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta selkeästi pienempi kuin ennen koronapandemiaa. Koronapandemiaa edeltäviin vuosiin verrattuna suuri ero oli kasvaneessa lähtömuutossa. Suurimman osan seudun muuttovoitosta sai Helsinki, 800 henkeä. Espoon osuus oli vajaat 300 henkeä ja Vantaan 80 henkeä. KUUMA-kunnat menettivät muuttoliikkeessä väestöään muuhun Suomeen 290 henkeä.

Vuoden 2022 aikana Helsingin seutu sai muusta Suomesta muuttovoittoa 1 260 henkeä. Selkeästi eniten muuttovoitosta kohdistui Helsinkiin, noin 2 800 henkeä. Myös Espoo sai selkeää muuttovoittoa (noin 500 henkeä), mutta Vantaan muuttovoitto jäi reiluun 100 henkeen. KUUMA-kunnat menettivät muuttoliikkeen myötä väestöään seudun ulkopuoliseen Suomeen 2 100 henkeä. Vaikka Helsingin seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike näyttäisikin palautuneen koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta, on seudun saama muuttovoitto edelleen selvästi pienempää kuin vuotta 2020 edeltävinä vuosina, jolloin seutu sai muuttovoittoa jopa yli 8 000 henkeä. Ero näkyy kaikilla alueilla samansuuntaisena; PKS-kaupungit saivat vuonna 2022 vähemmän muuttovoittoa seudun ulkopuolisesta Suomesta ja KUUMA-kunnat menettivät asukkaitaan enemmän muuhun Suomeen.

Huomionarvoista on, että Helsingin seudun muusta Suomesta saama muuttovoitto vuonna 2022 perustui ulkomaan kansalaisista saatuun muuttovoittoon. Ulkomaan kansalaisista tullut muuttovoitto oli lähes 2 900 henkeä, kun taas Suomen kansalaisista tuli muuttotappiota 1 600 henkeä. Alueista ainoastaan Helsinki sai muuttovoittoa muusta Suomesta sekä Suomen kansalaisista että ulkomaan kansalaisista. KUUMA-kuntien muuttotappio koostui ainoastaan Suomen kansalaisista.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä