Seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike

Helsingin seudulle muuttovoittoa muusta Suomesta

Helsingin seutu sai huhti-kesäkuun aikana seudun ulkopuolisesta Suomesta muuttovoittoa 2 500 henkeä. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja yli 1 500 henkeä enemmän kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suurin osa kotimaasta tulleesta seudun muuttovoitosta kohdistui Helsinkiin, jonka osuus oli 68 prosenttia. Espoon osuus seudulle tulleesta kotimaan muuttovoitosta oli 19 ja Vantaan 12 prosenttia. KUUMA-kuntiin seudun ulkopuolelta muuttaneiden määrä oli lähes yhtä suuri kuin toiseen suuntaan muuttaneiden määrä. Kokonaisuudessaan näyttäisi siltä, että kotimaan muuttoliike on palautumassa kaikilla seudun alueilla koronapandemiaa edeltävien vuosien tasolle.

Seudun alueet eroavat toisistaan, kun tarkastellaan alueiden muusta Suomesta saamaa muuttovoittoa kansalaisuuden perusteella. Espoon ja Vantaan saamasta muuttovoitosta noin 70 prosenttia koostui ulkomaan kansalaisista, kun taas Helsingissä osuus oli 25 prosenttia. Koko seudulla ulkomaan kansalaisista tulleen kotimaan muuttovoiton osuus oli 38 prosenttia.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä