Seudun ja muun Suomen välinen muuttoliike

Helsingin seudulle muuttotappiota muualta Suomesta

Helsingin seudun kuntien ja muun Suomen välinen muuttoliike muuttui selvästi tappiolliseksi tammi-maaliskuun välisenä ajanjaksona. Muuttotappiota tuli 1 250 henkilöä, kun se edellisellä kvartaalilla oli vain 14 henkilöä. Suurin vaikutus tähän oli tulomuuton supistumisella 1 000 hengellä, mutta myös lähtömuutto lisääntyi 200 henkilöllä.

Suurimmat muuttotappiot tulivat Helsingille, 530 henkilöä ja KUUMA-kunnille, 330 henkilöä. Espoon muuttotappio muuhun Suomeen oli 170 ja Vantaan 190 henkilöä. KUUMA-kunnissa muuttoliike oli jo edellisen vuoden puolella tappiollista, mutta tammi-maaliskuun ajanjaksolla myös pääkaupunkiseudun kaupungit muuttuivat tappiollisiksi.

Jakso oli historiallisestikin tarkasteltuna poikkeuksellinen, koska edellisen kerran Helsingin seudun saama muuttotappio muuhun Suomeen on ylittänyt kvartaalitasolla 500 henkilön rajan vuonna 2003.