Väkiluvun muutos

Väestönkasvu palautui koronapandemiaa edeltävälle tasolle

Helsingin seudun väestö kasvoi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 5 180 hengellä. Kasvu oli selkeästi koronapandemiavuosia suurempaa ja oli suurin vuodesta 2016 alkavalla seurantajaksolla. Muussa Suomessa väestö väheni 2 000 hengellä. Koko vuoden väestönkasvu seudulla oli 19 940 henkeä, kun seudun ulkopuolisen Suomen väestömäärä väheni 2 660 hengellä. Helsingin seudulla asui vuoden lopulla 1 556 100 henkeä, mikä oli 28 prosenttia koko maan väestöstä.

Loka-joulukuun aikana Helsingin seudun kunnista eniten kasvoivat Helsinki ja Espoo, molemmat lähes 2 000 hengellä. Vantaan kasvu jäi hieman alle 900 henkeen ja KUUMA-kuntien 360 henkeen. Verrattuna viiteen edelliseen vuoteen, Espoon ja Helsingin kasvu oli suurin vastaavalla ajanjaksolla tarkasteltuna. Sen sijaan Vantaan kasvu oli vuosien 2016–2018 tasolla, mutta pienempää kuin vuosina 2019–2020. KUUMA-kuntien kasvu jäi hieman alemmaksi kuin edellisinä vuosina.

Vuonna 2022 Espoon koko vuoden kasvu oli ennätyksellisen suuri, 8 050 henkeä, mikä vastaa 2,7 prosentin vuosikasvua. Helsingin kasvu oli 6 460 henkeä (1,0 %) ja Vantaan 3 710 henkeä (1,6 %). KUUMA-kuntien kasvu koko vuoden aikana 1 830 henkeä (0,6 %).  Verrattuna edelliseen viiteen vuoteen, Espoon kasvu oli ennätyksellisen suurta 2000-luvulla ja lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Helsingin kasvu oli koronapandemiaa edeltävien vuosien tasolla ja selvästi kahta edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Vantaan väestön määrä kasvoi edellisvuotta enemmän ja hieman vuotta 2020 vähemmän. KUUMA-kuntien väestönkasvu oli vuosina 2020–2021 suurempaa kuin edeltävinä vuosina ja laski vuonna 2022 takaisin vuotta 2020 edeltävien vuosien tasolle. Koko Helsingin seudun kasvu, 19 940 henkeä, palautui vuonna 2022 koronapandemiavuosia edeltävien vuosien tasolla.

Helsingin seudun kasvu perustui vuoden 2022 loka-joulukuussa lähes täysin muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeen kautta väestön määrä lisääntyi 4 950 hengellä, kun luonnollisen väestönkasvun määrä jäi selkeästi aiempaa alemmaksi, 240 henkeen. Ennakkotietojen mukaan sekä Helsingissä että KUUMA-kunnissa kuolleita oli syntyneitä enemmän, kun taas Espoossa ja Vantaalla väestö määrä kasvoi luonnollinen väestönkasvun myötä, mutta jäi edellisvuosia pienemmäksi. Seudun ulkopuolisessa Suomessa kuolleiden määrä oli yli 6 000 henkeä syntyneitä enemmän, mutta muuttovoitto noin 4 000 henkeä voitollista.

Vuonna 2022 syntyneitten määrä koko Helsingin seudulla, 14 720 lasta, oli 1 400 lasta edellisvuotta pienempi, ja oli lähellä vuoden 2020 määrää. Syntyneitten vähentyminen edellisvuoteen verrattuna näkyi kaikilla alueilla. Kuolleitten määrä oli seudulla ennätyksellisen suuri, 12 570 henkeä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 1 200 kuollutta. Kuolleitten määrän kasvu näkyi kaikilla alueilla. Seudun ulkopuolisessa Suomessa syntyneitten määrä laski lähes 3 000 lapsella edellisvuodesta. Kuolleitten määrä kasvoi ennätyksellisen suureksi ja oli 4 700 kuollutta enemmän kuin vuonna 2021.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä