Perustietoa seudusta

Helsingin seutu koostuu pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen.

Bild
Karttakuvio. Pääkaupunkiseutuun sisältyy Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Kauniainen. Helsingin seutuun sisältyy näiden kuntien lisäksi myös KUUMA-kunnat eli Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

 

 

Avainlukuja Helsingin seudun kehityksestä

Avainluvut
              Muu Suomi  
Väestö 31.3.2022* Helsinki Espoo Vantaa KUUMA-kunnat Helsingin seutu Uusimaa pl. Helsingin seutu Suomi
Väkiluku 658 710 298 434 239 887 331 688 1 539 048 1 717 594 4 010 088 5 549 136
Väestönmuutos vuoden alusta 253 1 302 681 740 2 909 2 853 -2 014 895
Väestönmuutos, % 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,0
Muuttovoitto 50 742 380 732 1 830 2 012 2 467 4 297
Työmarkkinat                
Työlliset (TK) I/2022 .. .. .. .. 789 200 874 500 1 770 800 2 560 000
Muutos vuoden takaisesta, % .. .. .. .. 3,1 3,6 3,5 3,4
Työttömät työnhakijat yhteensä (TEM, 3/22) 36 290 12 612 14 288 12 818 76 272 83 929 174 450 250 722
    Työttömät (TEM, 3/22) 34 022 11 825 13 019 11 669 70 786 77 777 158 979 229 765
    Lomautetut (TEM, 3/22) 2 268 787 1 269 1 149 5 486 6 152 15 471 20 957
Työttömien osuus työvoimasta, % (TEM, 3/22)  10,3 8,4 11,3 7,7 9,5 9,5 9,5 9,5
Työllisyysaste, %  (TK, I/2022)** .. .. .. .. 75,2 75,2 71,0 72,3
Hyvinvointi I/2022                
Yleisen asumistuen saajat (3/22) 69 025 20 984 20 277 14 268 124 917 131 922 263 953 388 870
Muutos vuoden takaisesta, %  -4,8 -1,2 -1,9 -3,5 -3,2 7,8 -3,6 -3,5
Kotihoidontuen saajat 6 298 3 399 2 878 3 237 15 886 17 254 28 723 45 977
Muutos vuoden takaisesta, % -11,1 -10,0 -6,6 -3,5 -8,6 -8,2 -7,6 -7,8
Perustoimeentulotuen saajat 35 273 15 875 14 000 11 372 76 764 81 164 121 523 198 287
Muutos vuoden takaisesta, % -7,4 -3,8 -7,2 -2,7 -5,9 -6,8 -4,4 -7,4
                 
*Ennakkotieto