Omaisuusrikollisuus

Varkausrikosten määrä kasvoi Helsingin seudulla

Poliisin tietoon tuli huhti−kesäkuussa 8 prosenttia enemmän Helsingin seudulla tehtyjä varkausrikoksia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen mukaan omaisuusrikosten määrä lisääntyi Uudellamaalla 6 prosenttia ja koko maassa varkausrikosten määrä pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kaikista Helsingin seudun varkauksista suurin osa tehtiin Helsingissä. Huhti–kesäkuussa poliisin tietoon tuli Helsingin seudulla 12 056 varkautta, joista Helsingissä 6 043 varkautta, Espoossa 1 634 varkautta ja Vantaalla 2 174 varkautta. Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa poliisin tietoon tuli 18 921 varkausrikosta.

Varkausrikosten määrä oli vuonna 2020 kasvusuunnassa Helsingin seudulla. Rikosten määrässä on suurta kausivaihtelua, ja niitä tehdään eniten kesäisin.