Yleinen asumistuki

Asumistuen saajien lukumäärä lähes edellisvuoden tasolla

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 128 000 ruokakuntaa, mikä oli vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (+2,7 %). Helsingissä yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa 70 800 (+1,4 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 21 200 (+3,9 %) ja Vantaalla 20 800 (+6,7 %), KUUMA-kunnissa 14 700 (+1,9 %) ja koko maassa 390 700 (+0,6 %) ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien lukumäärä on ollut korona-aikana aiempaa suurempi ennen kaikkea heikentyneen työllisyystilanteen vuoksi.