Työlliset toimialoittain (TK)

Työllisten määrä lisääntyi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla huhti−kesäkuussa lähes neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä lisääntyi lähes yhdeksän prosenttia. Kuntatyöntekijöiden määrä kohosi valtiolla työskenteleviä maltillisemmin. Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla yli viisi prosenttia korkeampi vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2021 toisella vuoisneljänneksellä 602 800 yksityisen sektorin työntekijää ja 179 100 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi reilulla neljällä prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä lähes kolmella prosentilla vuoden takaisesta.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.