Työlliset työnantajaryhmittäin (TK)

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla yksityisellä sektorilla ja väheni julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla vuoden 2022 heinä−syyskuussa 3,5 prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä sen sijaan pieneni 1,6 prosenttia. Julkisella sektorilla muutoksia tapahtui suuntaan ja toiseen; kuntapuolella työskentelevien määrä väheni ja valtiolla työskentelevien määrä kasvoi vuoden takaisesta.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla 2,5 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä 614 500 yksityisen sektorin työntekijää ja 174 900 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi kahdella prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä hieman yli kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Valtiolla työskentelevien määrä kasvoi kuudella prosentilla ja kuntapuolella työskentelevien määrä yhdellä prosentilla. Yhteensä työllisten määrä kasvoi Suomessa 2,2 prosenttia verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä