Työllisyysaste (TK)

Työllisyysaste kääntyi reippaaseen kasvuun

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 75,6 prosenttia ja koko maassa 73,2 prosenttia. Työllisyysasteet kohosivat lähes kolmella prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta.