Kontaktinformation

Nina Ahola
Helsingfors stad, Stadskansliet, Stadsforskning och -statistik
PB 550, 00099 Helsingfors stad
tel.+358 9 310 36365
seudunsuunnat@hel.fi