Information om webbplatsen

Trender i Helsingforsregionen

 • Uppgifter om förändringar kvartalsvis

Presentation om Trender på svenska

Förläggare

 • Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Helsingfors stad, Stadskansliet, Stadsforskning och -statistik
 • Esbo stads utvecklings- och utredningsenhet
 • Vanda stad, Statistik och forskning
 • Nylands förbund
 • ELY i Nyland - Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-central)
 • Helsingforsregionens handelskammare

 Redaktion

 Helsingfors stad, Stadskansliet, Stadsforskning och -statistik

Kontakt information

 • Jenni Erjansola
 • Helsingfors stad, Stadskansliet, Stadsforskning och -statistik
 • PB 550, 00099 Helsingfors stad
 • tel.+358 9 310 34572
 • seudunsuunnat@hel.fi

Licens för datamaterial i Trender i Helsingforsregionen

1. Med denna licens ger licensgivaren (innehavaren av upphovs- eller de närstående rätterna till det licensierade materialet) licenstagaren (den som använder det licensierade materialet enligt denna licens) tillstånd att enligt villkoren i punkt 2 och 3 globalt, avgiftsfritt, permanent och utan ensamrätt kopiera, sprida, redigera, förena och på annat sätt använda det licensierade materialet. Det licensierade materialet får användas i både icke-kommersiellt och kommersiellt syfte.
2. De ursprungliga upphovsrätterna till det licensierade materialet ska uppges på det sätt som licensgivaren anger. På licensgivarens begäran ska denna referens avlägsnas.
3. Uppgifter om upphovsrätterna till det licensierade materialet får inte anges på ett sådant sätt att angivelsen kan tolkas som att upphovsmannen till det licensierade materialet på något sätt stödjer användaren av det licensierade materialet eller det sätt på vilket materialet används.

Tjänstens säkerhet och integritetsskydd