Grundläggande information om regionen

Helsingforsregionen består av huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt KUUMA-kommunerna Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vichtis, Mäntsälä och Borgnäs.

Bild
Karttakuvio. Pääkaupunkiseutuun sisältyy Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Kauniainen. Helsingin seutuun sisältyy näiden kuntien lisäksi myös KUUMA-kunnat eli Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

 

 

Nyckeltal om Helsingforsregionens utveckling

 

              Övriga Finland  
Befolkning 30.9.2023* Helsingfors Esbo Vanda KUUMA-kommunerna Helsingforsregionen Nyland exkl. Helsingforsregionen Finland
Folkmängd 673 011 311 888  246 023 335 332 1 576 438 1 753 828 4 017 946 5 594 384
Befolkningsförändring från årets början 8 983 6 614 3 204 2 509 21 210 20 795 9 204 30 414
Befolkningsförändring, % 1,4 2,2 1,3 0,8 1,4 1,2 0,2 0,5
Inflyttningsöverskott 8 452 5 490 2 592 2 371 18 800 19 095 22 468 41 268
Arbetsmarknaden                
Sysselsatta (SC) III/2023 .. .. .. .. 816 700 887 300 1 823 800 2 640 500
Förändring från året innan, % .. .. .. .. 2,2 0,6 -0,8 0,1
Arbetslösa arbetssökande totalt (ANM, 9/23) 37 420 13 391 13 798 13 176 78 039 85 244 171 730 249 769
    Arbetslösa (ANM, 9/23) 36 057 12 744 13 037 12 348 74 430  80 834 157 657 232 087
    Permitterade (ANM, 9/23) 1 363 647 761 828 3 609 4 410 14 073 17 682
Andelen arbetslösa av arbetskraften, % (ANM, 9/23)  10,6 8,7 10,7 7,8 9,7 9,5 9,3 9,4
Sysselsättningsgrad, % (20-64-åringar), %  (SC, III/2023)** .. .. .. .. 79,3 79,1 77,7 78,2
Välfärd III/2023                
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (9/23) 68 933 22 039 20 545 14 712 126 593 133 291 244 654 377 945
Förändring från året innan, %  6,1 9,4 5,2 8,5 6,8 6,6 1,3 4,9
Mottagare av hemvårdsstöd 6 470 3 560 2 892 3 379 16 396 17 735 29 985 47 720
Förändring från året innan, % -9,0 -9,3 -12,7 -11,1 -10,1 -10,1 -14,2 -10,3
Mottagare av grundläggande utkomststöd 32 301 14 139 12 680 9 707 69 012 73 143 104 312 173 324
Förändring från året innan, % 1,2 -1,9      2,3  -0,3 0,5 0,1 -2,8 -1,5
                 
*Preliminära uppgifter