Tomma lokaler

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:22

Andelen outnyttjade kontorslokaler växte lite i Huvudstadsregionen

Enligt fastighetsdatafirman Catella Property OY:s uppgifter var andelen kontors- eller affärslokaler som stod helt eller delvis tomma fortfarande mindre än under föregående halvårsperiod. I juli-december var andelen outnyttjade lokaler 3,1 procent bland affärslokalerna, 12,2 procent bland kontorslokalerna och 3,9 procent bland industri- eller lagerlokalerna.

Vakansgraden bland kontors- eller affärslokaler har tenderat sjunka, efter att i några års tid ha stigit i Huvudstadsregionen. Sjunka började den år 2017.