Tomma lokaler

Senast uppdaterad 18.04.2018 - 12:10

Andelen tomma lokaler minskar

Andelen outnyttjade kontorslokaler i Huvudstadsregionen minskade till 13,3 procent i juli-december 2017. Enligt företaget Catella Property minskade mängden tomma lokaler för första gången sedan hösten 2015. Underutnyttjandet av kontorslokaler minskade i synnerhet i Esbo men också i Helsingfors och Vanda. Även för affärslokalernas del minskade underutnyttjandet till 3,3 procent och för industri- och lagerlokalernas till 5,9 i Huvudstadsregionen.

Vändning i mängden underutnyttjade kontors- och affärslokaler

Kontors- och affärslokalernas nyttjandegrad sjönk under några år i Huvudstadsregionen, men år 2017 började den stiga igen.