Tomma lokaler

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:00

Nedgången i lokalernas vakansgrad upphörde

Med lokaler avses här s.k. verksamhetslokaler, där man inte bor utan bedriver något slags verksamhet. Vakansgraden, dvs. andelen lokaler som stod oanvända, bland affärs- och kontorslokaler i Huvudstadsregionen var i juli-december 2018 en aning högre än under årets första hälft. Istället sjönk den bland industri- och lagerbyggnader. Enligt Catella Property var vakansgraden i juli-december 2,8 procent bland affärslokaler, 13,1 procent bland kontorslokaler och 4,6 procent bland industri- och lagerlokaler. I Huvudstadsregionen stod nästan 1,6 miljoner kvadratmeter lokaler tomma.

Lokalernas vakansgrad steg i juli-december 2018 i synnerhet i Helsingfors. I Vanda fortsatte andelen tomma lokaler minska, och även i Esbo var vakansgraden bland affärs- och kontorslokaler mindre än under årets första hälft.

I Huvudstadsregionen steg vakansgraden bland kontors- och affärslokaler under några år före 2017, då den började sjunka.