Hyrorna för kontorslokaler

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:15

Nya kontorshyrorna i Helsingfors stadskärna steg

Enligt KTI Kiinteistötieto Oy:s senaste marknadsöversikt hade de nya kontorshyrorna i Helsingfors stadskärna stigit med 2,4 procent den senaste halvårsperioden. I KTI:s hyresdatabas hölls medianen för hyrorna i nya hyresavtal som inletts mellan september 2019 och februari 2020 vid 30 euro per kvadratmeter, och högsta kvartilen vid över 36 euro.

KTI Kiinteistötietos hyresindex för kontorshyror i Helsingfors stadskärna låg i september 2019 - februari 2020 vid 145,9, att jämföra med 142,5 ett år tidigare. Den starka efterfrågan har fortsatt även i stadskärnans utkanter, och som exempel steg medeltalet för kvadratmeterhyran i nya hyresavtal i Kampen med över en euro, till nästan 26 euro, under senaste halvårsperiod.