Hyrorna för kontorslokaler

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:25

Hyran per kvadratmeter för kontor i Helsingfors stadskärna började sjunka

Enligt fastighetsdatafirman KTI Kiinteistötieto Oy:s senaste marknadsöversikt började hyrorna sjunka i Helsingfors stadskärna, och KTI:s index för nya kontorshyresavtal i Helsingfors stadskärna sjönk med 1,3 procent för de hyresavtal som slutits i mars-september.  Men på årsnivå visar indexet fortfarande en dryg procents stegring. Av karakteristikorna för hyran per kvadratmeter i nya hyresavtal sjönk den översta kvartilen (som innehåller de dyraste avtalen) rejält, med ca. tre euro till 33,50 euro, medan medianen och medeltalshyran hölls kvar kring 30 euro.

KTI Kiinteistötietos hyresindex för kontorshyror i Helsingfors stadskärna låg i september 2020 – l februari 2021 vid 144, att jämföra med 142,8 ett år tidigare. Prisbilden grumlas av att marknaden som följd av coronan blivit klart lugnare: de senaste månaderna har kontorshyresmarkanden präglats av att antalet lokaler och deras arealer klart minskat i de nya hyresavtalen och att lokalernas medelstorlek minskat.