Bostadsprisindexet

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:46

I Huvudstadsregionen var kvadratmeterpriset på begagnade höghusbostäder i snitt 3 900 euro

Enligt förhandsuppgift var priserna på begagnade höghusbostäder i Huvudstadsregionen 3 procent högre under sista kvartalet 2018 än de varit ett år tidigare. Medelpriset per kvadratmeter var nu ca. 3 900 euro. Priserna hade stigit med 23 procent sedan år 2010, och med ca. 10 procent sedan år 2015. I Finland utanför Huvudstadsregionen låg priserna på dessa bostäder i oktober-december 2018 på praktiskt taget samma nivå som ett år tidigare, och medelpriset per kvadratmeter var 1 610 euro. Sedan år 2010 hade det stigit med omkring två procent.

Kraftigast hade priserna på begagnade höghusbostäder stigit i Helsingfors. Ökningen sedan ett år tillbaka var 4 procent fjärde kvartalet 2018. I Esbo hade priserna stigit med bara en knapp procent, och i Vanda hade sjunkit ca. två procent sedan oktober-december 2017. I yttre Helsingforsregionen (även kallad Kuumaregionen) var priserna på samma nivå som ett år tidigare, och medelpriset per kvadratmeter var 1 900. I Helsingfors var det 4 520 euro, i Esbo (inkl. Grankulla) 3 370 euro och i Vanda 2 420 euro.

I landet som helhet såldes i oktober-december 2018 ca. 8 400 begagnade höghusbostäder. Omkring var tredje affär, alltså ca. 2 900, gjordes i Huvudstadsregionen. Av affärerna i Huvudstadsregionen gällde 69 procent objekt belägna i Helsingfors, sammanlagt lite över 2 000. De sammanlagt ca. 500 bostadsaffärerna i Esbo och Grankulla utgjorde 17 procent, och de ca. 400 i Vanda 14 procent av bostadsaffärerna i Huvudstadsregionen.