Bostadsprisindexet

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:13

Bostadspriserna i dels Huvudstadsregionen, dels övriga Finland fortsätter glida isär

Enligt förhandsuppgift var priserna på begagnade höghuslägenheter i Huvudstadsregionen första kvartalet 2020 över 4 procent högre än de varit ett år tidigare. Jämfört med läget år 2010 var bostadspriserna i Huvudstadsregionen 28,5 procent högre (indexet var 128,5 i början av år 2020). I Finland utanför Huvudstadsregionen har kvadratmeterpriserna på begagnade höghusbostäder däremot hållits praktiskt taget oförändrade sedan samma tid året innan, och även jämfört med år 2010. I övriga Finland hölls variationen i indexvärdet för kvadratmeterpriserna under hela den analyserade tioårsperioden mellan 98 och 105 (då 2010=100). I början av år 2020 låg det vid 101,6. Detta visar att höghusbostadspriserna på lång sikt utvecklats märkbart annorlunda i Huvudstadsregionen och övriga Finland.

Skillnader i bostadsprisutvecklingen även inom Huvudstadsregionen

Även inom Huvudstadsregionen förekommer betydande variation i bostadsprisutvecklingen. Till exempel i Helsingfors har bostadspriserna stigit i synnerhet i innerstaden – med över 4 procent på ett år. Samtidigt steg priserna i Helsingfors ytterstad inte alls under året. I Esbo steg bostadspriserna med ca. sex procent och i Vanda med ca. tre procent på ett år. I Esbo har bostadsprisstegringen på lång sikt till stor del skett under det sistlidna året. Under tioårsperioden steg bostadspriserna med 34 procent i Helsingfors, 19 procent i Esbo och kring fyra procent i Vanda. I Yttre Helsingforsregionen har priserna sjunkit de senaste åren, trots att den allra senaste förändringen skulle tyda på en stegring.