Bostadsprisindexet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:21

Bostadspriserna på uppåtgående i Huvudstadsregionen

Priserna på begagnade aktielägenheter i Helsingfors och hela Huvudstadsregionen steg ganska klart under sista kvartalet 2020. Mest steg priserna i Helsingfors och Esbo, medan trenden var betydligt svagare i Vanda, Yttre Helsingforsregionen och hela Finland, där priserna steg bara lite, eller ställvis rentav sjönk.

Skillnader i bostadspristrenden inom Helsingforsregionen

Det finns betydande lokal variation i bostadsprisernas utveckling även inom Helsingforsregionen. De senaste fem åren har priserna på begagnade höghusbostäder stigit allra mest i Helsingfors. Stegringen har varit 22 procent i Helsingfors, 10,5 procent i Esbo och 3 procent i Vanda. I Yttre Helsingforsregionen hann priserna på begagnade höghusbostäder rentav sjunka på de fem åren, men under det sista året steg de igen, med omkring en procent.