Avsikter att köpa egen bostad

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:11

Många konsumenter planerade köpa bostad

Enligt Statistikcentralens konsumentbarometer planerade i februari 2020 ca. 15 procent av konsumenterna i Huvudstadsregionen köpa bostad (med säkerhet eller troligen) under de förestående 12 månaderna. I hela landet var andelen konsumenter som planerade köpa bostad bara lite mindre, 14,4 procent. Andelen svarare som planerade köpa bostad hade inte förändrats nämnvärt under året före februari 2020, men i ett flerårsperspektiv tycks andelen bostadsköpsplanerande svarare ännu i 2020 var klart större än under hela 2000-talet i genomsnitt. Då svaren samlades in hade coronakrisen ännu inte hunnit börja i Finland.

Obs! På grund av ändringar i statistikföringen är de tal som beskriver folks avsikter att köpa bostad inte längre jämförelsedugliga med talen före 5/2019.