Avsikter att köpa egen bostad

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:19

Bostadsköpavsikterna fortsatte stärkas

Både i Huvudstadsregionen och hela landet har folks avsikter att köpa bostad ökat allt sedan år 2018. Medan andelen svarare som planerade köpa bostad för ett par år sedan var en tiondel, är den nu nästan en fjärdedel (23,4 %) i Huvudstadsregionen, och i hela landet större än en sjättedel (18,1 %).

Köpavsikterna är på klart högre nivå än någonsin sedan man börjat mäta dem. Sedan 1996 har andelen konsumenter som haft för avsikt att köpa bostad i snitt legat kring 10 procent, men nu är den alltså mer än dubbelt så stor, och ökningen ser ut att fortsätta. Ökningen, den som började 2019, ser ut att fortsätta månad efter månad.