Avsikter att köpa egen bostad

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:44

Lite livligare bostadsköpsplaner

I november 2018 planerade enligt Statistikcentralens konsumentbarometer omkring var tionde konsument i Huvudstadsregionen att köpa bostad. I hela landet var denna andel 7 procent. Andelen som med säkerhet skulle köpa bostad senast inom 12 månader var 5 procent i Huvudstadsregionen, 3,5 procent i hela landet. Andelen som möjligen skulle göra det var likaså drygt 5 procent i Huvudstadsregionen och 3,5 procent i hela landet. I Huvudstadsregionen hade planerna på att köpa bostad ökat sedan augusti, men i landet som helhet hade de minskat lite grand.