Nettomigration mellan regionen och övriga Finland

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:58

Regionen flyttningsöverskott från övriga Finland minskade år 2018

Men Helsingforsregionens flyttningsöverskott från övriga Finland växte något sedan oktober-december året innan, med 80 personer till 1 800 personer.

I slutet av året var flyttningsöverskottet från Finland utom Helsingforsregionen 930 i Helsingfors , 485 i Esbo, 335 i Vanda och 40 i yttre Helsingforsregionen. Jämfört med året innan minskade flyttnettot i Helsingfors och växte i Esbo och Vanda.

Helsingforsregionens flyttningsöverskott från övriga Finland var år 2018 ca. 700 personer (8 %) mindre än år 2017. Flyttningsöverskottet från övriga Finland minskade i Helsingfors och Esbo, men i Vanda växte det med en tredjedel.

Ändå har flyttningsöverskottet varit större än såhär bara mot slutet av 1990-talet. Yttre Helsingforsregionen har under hela 2000-talet mist invånare till övriga Finland, om än allt färre de senaste åren, och åren 2017-2018 har området fått flyttningsunderskott bara under tredje kvartalet.