Nettomigration mellan regionen och övriga Finland

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 15:04

Helsingforsregionens flyttningsöverskott från övriga Finland minskade

Helsingforsregionens flyttningsöverskott från övriga Finland var i januari-mars 850 personer, vilket var klart mindre än vid samma tid året innan. Minskningen berodde på att utflyttningen ökat starkt. Till Helsingforsregionen flyttade det 7 270 och därifrån 6 420 personer.

I januari-mars var Helsingfors flyttningsöverskott från Finland utanför Helsingforsregionen 500, Vandas 390 och Esbos 90 personer. I Yttre Helsingforsregionen blev flyttningsnettot negativt, -130 personer. Jämfört med samma kvartal året innan växte flyttningsöverskottet enbart i Vanda.

Helsingforsregionens flyttningsöverskott gentemot övriga Finland minskade sedan ett år tillbaka med 150 personer, men det är fortfarande större än i början av 2010-talet Yttre Helsingforsregionen har tappat invånare till övriga Finland under hela 2000-talet, och sedan ett år tillbaka har flyttningsunderskottet vuxit.