Nettomigration mellan regionen och övriga Finland

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:15

Helsingforsregionens inflyttningsöverskott från övriga Finland minskade

Helsingforsregionen hade i oktober-december ett 14 personers inflyttningsunderskott (alias utflyttningsöverskott) gentemot övriga Finland, mot att under samma tid föregående år ha haft ett 2 200 personers inflyttningsöverskott. Till Helsingforsregionen flyttade det från Finland utanför regionen nästan 6 900 personer, och ungefär lika många flyttade i motsatt riktning. Inflyttningen var 550 personer mindre, och utflyttningen rentav 1 700 personer större än under fjärde kvartalet året innan.

I oktober-december var Helsingfors inflyttningsöverskott från Finland utanför Helsingfors 190 personer och Esbos 120 personer, medan nettot för Vandas del sjönk lite under noll. För Huvudstadsregionen var inflyttningsöverskottet över 80 procent mindre än det varit fjärde kvartalet föregående år. Yttre Helsingforsregionen hade ett 360 personers inflyttningsunderskott gentemot Finland utanför regionen.

Helsingforsregionens inflyttningsöverskott från övriga Finland var år 2020 som helhet rentav 77 procent mindre (6 400 personer) än det varit år 2019. Huvudstadsregionens inflyttningsöverskott var 60 procent (5 300 pers.) mindre och Yttre Helsingforsregionens inflyttningsunderskott gentemot Finland utanför Helsingforsregionen tre gånger så stort som året innan.

År 2020 hade Helsingforsregionen ett 400 personer stort inflyttningsunderskott (alias utflyttningsöverskott) av finländska medborgare gentemot övriga Finland utanför regionen, att jämföra med ett inflyttningsöverskott à 5 400 året innan. Skillnaden förklaras av att utflyttarna blev betydligt fler och inflyttarna färre. Inflyttningsöverskottet av utländska medborgare från övriga Finland uppgick till 2 200 personer, också det litet mindre än året innan.