Utländsk nettomigration

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:57

Nettoinvandringen började växa mot slutet av året

I oktober-december 2018 var Helsingforsregionens flyttningsöverskott från utlandet ca. 2 000 personer. Det var 500 fler än samma tid året innan, och det berodde på ökad inflyttning. I övriga Finland växte flyttningsnettot klart mindre.

I oktober-december 2018 flyttade det 3 650 personer från utlandet till Helsingforsregionen och 1 600 personer bort från regionen. I Huvudstadsregionens kommuner växte flyttningsöverskottet med ca. 150 i var och en, så i Helsingfors var ökningen förhållandevis mindre. Även i yttre Helsingforsregionen växte flyttningsöverskottet.

År 2018 var Helsingforsregionens flyttöverskottskott från utlandet 400 personer alias 10 procent mindre än år 2017. Bara i Esbo växte det, med 370 personer. Det utländska flyttningsnettot innehåller också finländska medborgare som flyttar till regionen från utlandet, men inte utländska medborgare som flyttar till regionen från övriga Finland. Flyttningsöverskottet genom utländska medborgare överträffade flyttningsöverskottet från utlandet med nästan 60 procent i Helsingforsregionen, över dubbelt i Vanda och trefalt i yttre Helsingforsregionen.