Utländsk nettomigration

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:13

Inflyttningsöverskottet från utlandet växte

I oktober-december flyttade det från utlandet 3 400 personer till Helsingforsregionen, medan 1 250 flyttade i motsatt riktning. Inflyttningsöverskottet blev 2 160 personer, vilket var ca. 540 större än under fjärde kvartalet året innan. Det växande inflyttningsöverskottet förklaras i synnerhet av att flyttandet utomlands bland finländska medborgare i regionen minskade med 26 procent (250 personer) och att flyttandet från utlandet till Helsingforsregionen ökade med 30 procent (190 personer).  Även bland utländska medborgare minskade flyttandet utomlands och ökade flyttandet från utlandet till regionen något jämfört med ett år tidigare. Inflyttningsöverskottet från utlandet växte också i övriga Finland.

För Esbo hade inflyttningsöverskottet från utlandet vuxit allra mest, med ca. 240 personer, och även för Helsingfors blev det 200 personer större än vid samma tid året innan. I Yttre Helsingforsregionen hade det utländska inflyttningsöverskottet vuxit med 70 och i Vanda med 30 personer.

Enligt förhandsuppgift fick Helsingforsregionen ett  620 personer (+8,5 %) större inflyttningsöverskott från utlandet år 2020 än år 2019.  Ökningen berodde på att utflyttningen till utlandet minskade märkbart, i synnerhet bland finländska medborgare. Det flyttade nu mera finländska medborgare från utlandet till regionen än det flyttat året innan. Däremot flyttade det mindre utländska medborgare från utlandet till regionen än tidigare.

I Helsingfors och Vanda hölls inflyttningsöverskottet från utlandet nära fjolårsnivån under år 2020. För Esbo växte det utlänsdska inflyttningsöverskottet med 270 personer, och Yttre Helsingforsregionen fick ett 360 personer större utländskt flytttnetto än året innan. Nettomigrationen inbegriper även de finländska medborgare som flyttar till regionen från utlandet, men inte de utländska medborgare som flyttar från övriga Finland till regionen. Det typiska är att Helsingforsregionen får ett större inflyttningsöverskott av utländska medborgare än inflyttningsöverskott från utlandet.