Utländsk nettomigration

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:55

Migrationsnettot växte i början av året

I januari-mars 2020 fick Helsingforsregionen ett rekordstort flyttningsöverskott från utlandet, nämligen 2 120 personer, vilket var ca. 400 fler än under första kvartalet året innan. Till Helsingforsregionen flyttade det från utlandet 3 550, och i motsatt riktning 1 430 personer. Nettomigrationen växte i och med att det flyttades mera än tidigare till regionen, och att i synnerhet finländska medborgares emigrering samtidigt minskade. Även i andra delar av landet växte flyttningsöverskottet från utlandet, i synnerhet i och med att immigrationen ökade.

Migrationsnettot för Esbo var ca. 60 procent större än det varit under första kvartalet året innan. Även för Yttre Helsingforsregionen växte nettomigrationen förhållandevis mycket. I Helsingfors och Vanda växte migrationsnettot bara lite i början av året.

Sedan ett år tillbaka hade flyttningsöverskottet från utlandet till Helsingforsregionen vuxit med två procent. Nettomigrationen inbegriper även de finländska medborgare som flyttar till regionen från utlandet, men inte de utländska medborgare som flyttar från övriga Finland till regionen. Helsingforsregionen får klart mera flyttningsöverskott av utländska medborgare än från utlandet.