Utländsk nettomigration

Flyttningsöverskottet från utlandet växte

År 2017 fick Helsingforsregionen ett utrikes flyttningsöverskott om 7 360 personer. Enligt förhandsuppgift var det utrikes flyttningsöverskottet 25 procent större än året innan. Överskottet berodde på att inflyttningen växte och att flyttandet till utlandet samtidigt minskade. I övriga Finland minskade däremot flyttningsöverskottet från utlandet med 7 procent till 9 630 personer.

År 2017 blev invandringsnettot för Helsingfors 3 700 personer, för Esbo 1 640, Vanda 1 540 och yttre Helsingforsregionen 620 personer.

Flyttningsnettot från utlandet omfattar även finländska medborgare som flyttat till Finland, men inte utländska medborgare som flyttat till regionen från andra delar av Finland. Helsingforsregionen får klart mera flyttningsöverskott av utländska medborgare än från utlandet.