Nettomigration av utländska medborgare

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:58

Växande flyttningsöverskott av utländska medborgare

I oktober-december 2018 flyttade det ca. 2 850 fler utländska medborgare till Helsingforsregionen än det flyttade från regionen. Flyttningsöverskottet av utländska medborgare hade ökat, och var nu 700 personer större än under samma tid året innan. I övriga Finland växte detta flyttningsöverskott med nästan 300 personer.

Flyttningsöverskottet av utländska medborgare i oktober-december 2018 var i Helsingfors 960 personer, Esbo och Vanda drygt 700 personer och i yttre Helsingforsregionen (även kallad Kuumaregionen) 400 personer. Det var bara i Helsingfors som flyttningsöverskottet inte växte.

År 2018 var flyttningsöverskottet genom utländska medborgare 170 personer större än det varit året innan i Helsingforsregionen. I Helsingfors och Esbo minskade flyttningsöverskottet, men i Vanda växte det med 1 100. De utländska medborgarna flyttar till regionen antingen från övriga Finland eller från utlandet.