Nettomigration av utländska medborgare

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:14

Inflyttningsöverskottet av utländska medborgare minskade i Huvudstadsregionen

I oktober-december flyttade det in ca. 2 400 flera utländska medborgare till Helsingforsregionen än det flyttade bort. Inflyttningsöverskottet av utländska medborgare var bara lite mindre (90 personer) än det varit under samma tid föregående år.

I oktober-december var inflyttningsöverskottet av utländska medborgare i Helsingfors 690 personer (-160) och i Vanda 540 personer (-110). Att inflyttningsöverskottet minskat sedan fjärde kvartalet året innan berodde i synnerhet på att antalet utflyttare vuxit. I och med att antalet inflyttare vuxit mera än antalet utflyttare under året hade Esbo vid årets slut ett positivt flyttnetto av utländska medborgare à ca. 700 (+70), och Yttre Helsingforsregionen ett dito à 420 (+78).

Under året som helhet blev Helsingforsregionens inflyttningsöverskott av utländska medborgare över 10 000 personer, vilket var 1 400 färre än året innan. De utländska medborgarna flyttar till regionen från övriga Finland eller utlandet.