Nettomigration

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 12:09

Växande flyttningsöverskott för Helsingfors och särskilt Yttre Helsingforsregionen

I januari-mars 2020 fick Helsingforsregionen ett flyttningsöverskott om 3 000 personer, vilket var ca. 200 färre än under samma tid föregående år. I Helsingfors och i Yttre Helsingforsregionen var flyttningsöverskottet större än året innan, medan det minskade för Vandas och Esbos del.

För Helsingfors var flyttningsöverskottet 660 personer, bara drygt hälften av vad det typiskt varit i början av året under 2010-talet. För Vanda hölls flyttningsöverskottet trots minskningen på hög nivå, nu 1 040 personer. Esbos flyttningsöverskott minskade till 430 personer, 60 procent mindre än vid samma tid föregående år. Flyttningsöverskottet för Yttre Helsingforsregionen i början av 2020 var rekordstort för 2010-talet: 820 personer.