Nettomigration

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:11

I Huvudstadsregionen minskade, i Yttre Helsingforsregionen växte inflyttningsöverskottet

I oktober-december fick Helsingforsregionen ett inflyttningsöverskott om 2 150 personer, vilket var 1 670 mindre än under motsvarande tid året innan. Helsingfors inflyttningsöverskott minskade nästan till noll, mot att i slutet av föregående år ha varit 1 200 personer. Vandas inflyttningsöverskott minskade också betydligt, till 220 personer. För Esbo blev inflyttningsöverskottet 740, alltså ungefär som i oktober-december året innan. I Yttre Helsingforsregionen växte det däremot rejält, till 960 personer. Finland utanför Helsingforsregionen fick i oktober-december ett inflyttningsöverskott om rentav 3 200.

Enligt förhandsuppgift var Helsingforsregionens inflyttningsöverskott år 2020 totalt nästan 5 800 personer mindre (-36 %) än det varit året innan. För Huvudstadsregionen blev inflyttningsöverskottet bara omkring hälften av vad det varit året innan. Yttre Helsingforsregionen fick för sin del nästan dubbelt så mycket inflyttningsöverskott som förhandsuppgifterna för året innan.