Sysselsatta enligt bransch

Tietoja ei ole päivitetty vuoden 2024 alusta alkaen, koska Helsingin seudun tietoja ei enää saada työvoimatutkimuksen aineistosta. 

Työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla eniten rakentamisessa

Työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla rakentamisen toimialalla kuudella prosentilla vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen. Teollisuudessa työllisten määrä väheni reilulla kolmella prosentilla ja kaupan, majoituksen sekä ravitsemisen toimialoilla vajaalla kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Sen sijaan yhteiskunnallisissa palveluissa työllisiä oli reilu kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Muissa markkinapalveissa työllisten määrä pysyi ennallaan. Muihin markkinapalveluihin lasketaan liike-elämän palvelut, informaatio ja viestintä, rahoitus, kiinteistönhoito sekä kuljetus ja logistiikka.

Koko maan tasolla työllisten määrä pieneni rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla suhteellisesti Helsingin seutua enemmän. Kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla vähennys oli samaa tasoa Helsingin seudun kanssa. Yhteiskunnallisissa palveluissa työllisiä oli pari prosenttia edellisvuotta enemmän ja muiden markkinapalveluihin aloilla työllisten määrät kasvoivat hivenen edellisvuodesta.

Helsingin seudulla työllisiä on eniten liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa suurimmat toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä