Sysselsatta arbetskraft inom huvudnäringarna

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:48

Antalen sysselsatta växte inom både tillverkning och samhälleliga tjänster

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen Tillverkning var i Helsingforsregionen nio procent större i januari-mars 2020 än det varit ett år tidigare. Ett år tidigare låg antalet industrianställda i en rejäl svacka, så det kan hända att förändringen handlar om slumpmässig variation i statistikmaterialet. Inom samhälleliga tjänster var antalet sysselsatta nu fem procent större än ett år tidigare. Inom Handel och Hotell- och restaurangverksamhet växte antalet sysselsatta med sammanlagt två procent.

Inom näringarna under Övriga markandstjänster hölls antalet sysselsatta på samma nivå som ett år tidigare. Till Övriga marknadstjänster hör Transport, Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet samt Företagstjänster. Inom Byggverksamhet minskade antalet sysselsatta sedan ett år tillbaka med nästan åtta procent.

I landet som helhet växte antalet sysselsatt inom dels Tillverkning, dels övriga marknadstjänster. Inom Handel och Hotell- och restaurangverksamhet samt Byggverksamhet minskade antalen sysselsatta jämfört med ett år tillbaka.

Företagstjänster största näringsgrenen

I Helsingforsregionen är antalet sysselsatta störst inom Företagstjänster. En stor del av regionens invånare jobbar inom social- och hälsotjänster eller Handel. I hela landet är det hälso- och socialtjänsterna som har största antalen anställda, och Tillverkning näst största.