Sysselsatta arbetskraft inom huvudnäringarna

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:57

De sysselsatta inom hotell och restaurang blev färre

År 2020 minskade antalet sysselsatta i Helsingforsregionen i medeltal mest inom hotell- och restaurangbranschen och inom transport och lagring. Även inom byggande och handel var de sysselsatta lite färre än de varit år 2019.  Däremot växte antalet sysselsatta inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och inom Informations- och kommunikationsverksamhet.

Inom näringsgrenen Hotell- och restaurangverksamhet minskade antalet sysselsatta fortfarande i oktober-december 2020, och var klart mindre än det varit ett år tidigare. Inom Handel var antalet sysselsatta lite större än det varit året innan. Sammanlagt var antalet sysselsatta inom Handel samt Hotell- och restaurangverksamhet nio procent mindre än ett år tidigare. Inom övriga marknadstjänster var de sysselsatta två procent färre än de varit ett år tidigare. Inom Byggverksamhet var antalet sysselsatta sex procent större och inom industri överlag 17 procent större än året innan.

I landet som helhet hade antalen sysselsatta sista kvartalet 2020 minskat lika mycket som i Helsingforsregionen inom Handel samt Hotell- och restaurangverksamhet. Inom industrin som helhet hade det blivit en långsammare ökning än i Helsingforsregionen, och inom Byggverksamhet var antalet sysselsatta på fjolårsnivå.

Företagstjänster största näringsgrenen

I Helsingforsregionen är antalet sysselsatta störst inom näringsgrenen Företagstjänster. Även inom social- och hälsovårdstjänster samt inom handel jobbar en stor andel av Helsingforsregionens invånare. I Finland som helhet är det näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster som har största antalet anställda, och Tillverkning som har näst största.