Lediga arbetstillfällen

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:59

Färre lediga jobb än året innan i synnerhet i Helsingforsregionen

I slutet av år 2020 var antalet lediga arbetstillfällen anmälda till arbets- och näringsbyråerna i Helsingforsregionen 27 procent mindre än i slutet av år 2019.  I landet som helhet minskade antalet lediga jobb med 13 procent.

Till buds stod 11 227 jobb, vilket var 24 procent av alla lediga jobb i hela landet.

Arbetstillfällena ökade ända tills mars 2020

Antalet lediga arbetstillfällen rapporterade till arbets- och näringsbyråerna i Helsingforsregionen växte ända från år 2015 till mars 2020. Svängningen förklars till stor del av coronaepidemins inverkan på arbetsmarkanden.