Lediga arbetstillfällen

Antalet lediga jobb fortsätter växa

Vid arbets- och näringsbyråerna (som också kallas TE-centraler) fanns det i slutet av december 2018 i Helsingforsregionen 17 procent fler lediga arbetstillfällen (dvs. lediga jobb) än det funnits ett år tidigare. Även i landet som helhet ökade de lediga arbetstillfällena förhållandevis lika mycket. I Helsingforsregionen gick det 5 arbetslösa arbetssökande på ett ledigt jobb. De lediga jobben uppgick till 13 200, vilket var ungefär en tredjedel av alla lediga jobb i Finland.

Jobben har ökat i antal allt sedan 2015

Allt sedan år 2015 har antalen lediga arbetstillfällen som anmälts till arbets- och näringsbyråerna vuxit i Helsingforsregionen.