Lediga arbetstillfällen

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:53

Antalet lediga jobb minskade med en fjärdedel i Helsingforsregionen

Vid arbets- och näringscentralerna (TE-centralerna) i Helsingforsregionen fanns det i slutet av mars 25 procent färre lediga jobb än det funnits i slutet av mars 2019. I landet som helhet minskade antalet lediga jobb med 19 procent.

I Helsingforsregionen fanns det för varje ledigt jobb 2,4 arbetslösa arbetssökande. Till buds stod 17 700 jobb, vilket var 27 procent av alla lediga jobb i hela landet.

Antalen jobb växte ända fram till mars 2020

Antalet lediga jobb som anmälts till arbets- och näringscentralerna i Helsingforsregionen växte med början år 2015 ända fram till mars 2020. Att det slutade växa berodde till stor del på coronavirusepidemins verkningar på arbetsmarknaden.