Ungdomsarbetslöshet

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 12:06

Antalen unga arbetslösa eller permitterade växte våldsamt

I slutet av januari 2020 fanns det i Helsingforsregionen 9 720 arbetslösa, vilket var 73 procent fler än ett år tidigare. I landet som helhet växte antalet unga arbetslösa med 39 procent. Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik växte antalen under 25-åriga arbetslösa kolossalt som följd av coronavirusepidemin. Antalen arbetslösa eller heltidspermitterade växte allra mest bland de unga som jobbade med service eller försäljning. I synnerhet unga kvinnor drabbades av den växande arbetslösheten.

I slutet av mars 2020 var antalet unga arbetslösa 4 215 i Helsingfors, 1 584 i Esbo, 1 869 i Vanda, och 2 024 i Yttre Helsingforsregionen. I hela Finland fanns det 41 081 arbetslösa som var under 25-år gamla. Även antalen 25-29 år gamla arbetslösa hade vuxit starkt sedan ett år tillbaka.

Ungdomsarbetslösheten hade börjat öka starkt år 2013, för att sedan börja minska år 2016. Minskningen var snabb åren 2018-19, men avtog mot slutet av år 2019.