Ungdomsarbetslöshet

Antalet unga arbetslösa fortsatte minska

I Helsingforsregionen fanns det i slutet av december 2018 ca. 6 000 arbetslösa unga, vilket var 12 procent färre än ett år tidigare. Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik minskade antalet under 25 år gamla arbetslösa klart i Huvudstadsregionens alla kommuner, i yttre Helsingforsregionen och i hela landet.

I Helsingfors uppgick de arbetslösa unga i slutet av december 2018 till 2 400 i Helsingfors, 1 000 i Esbo, 1 200 i Vanda och 1 500 i yttre Helsingforsregionen. I hela Finland var 33 400 unga utan arbete.

I Helsingforsregionen började ungdomsarbetslösheten stiga kraftigt år 2013, men år 2016 började den sjunka. År 2018 minskade ungdomsarbetslösheten raskt.