Ungdomsarbetslöshet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:09

Ungdomsarbetslösheten ökat i synnerhet i Huvudstadsregionen

I Helsingforsregionen fanns det i slutet av december 10 884 under 25 år gamla arbetslösa, vilket var 81 procent fler än ett år tidigare. Coronakrisens ekonomiska verkningar har drabbat särskilt de unga i Helsingfors och övriga Huvudstadsregionen. De unga arbetslösa var i Helsingfors 102 procent, i Huvudstadsregionen 96 procent, och i Yttre Helsingforsregionen med 55 procent fler än de varit ett år tidigare. I landet som helhet växte antalet unga arbetslösa med 33 procent.

Antalen arbetslösa eller heltidspermitterade har som följd av coronaepidemin vuxit i synnerhet bland sådana unga som jobbat inom service och försäljning. Som värst var ungdomsarbetslösheten under våren 2020, och sedan dess har läget förbättrats i och med att i synnerhet antalet permitterade minskat.

I slutet av december 2020 var antalet unga arbetslösa 4 648 i Helsingfors, 1 752 i Esbo, 2 160 i Vanda, och 2 281 i Yttre Helsingforsregionen. I hela Finland fanns det 43 726 arbetslösa som var under 25-år gamla. Även antalen 25-29 år gamla arbetslösa hade vuxit starkt sedan ett år tillbaka.