Långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslösheten fortsatte minska

I slutet av december 2018 fanns det i Helsingforsregionen 20 100 långtidsarbetslösa personer, vilket var 19 procent färre än ett år tidigare. Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fortsatte antalet personer som varit utan jobb i över ett år minska kraftigt i alla Huvudstadsregionens kommuner, i yttre Helsingforsregionen och i hela Finland.

I Helsingfors fanns det i slutet av december 10 600 långtidsarbetslösa. De utgjorde ca. hälften av regionens långtidsarbetslösa. I Esbo uppgick de till 3 500, i Vanda 2 400 och yttre Helsingforsregionen 3 500. I hela Finland fanns det 66 800 långtidsarbetslösa personer.

I Helsingforsregionen började de långtidsarbetslösa, alltså de som varit arbetslösa i ett år i sträck eller mera, snabbt öka i antal i början av år 2013. I början av 2017 började de sedan minska i Esbo, Vanda och yttre Helsingforsregionen. Även i Helsingfors började de minska ännu samma år, efter att ha ökat i ca. fem år. År 2018 blev minskningen raskare.

Den starka minskningen i antalet långtidsarbetslösa beror till en del på hur de arbetslösa registrerades inom arbets- och näringsförvaltningen. Det är möjligt att oavbruten arbetslöshet i vissa fall avbryts formellt för att strax därpå fortsätta, och att den berörda personen därmed inte längre registreras som långtidsarbetslös.