Långtidsarbetslöshet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:08

Snabbare ökning i antalet långtidsarbetslösa

I slutet av mars 2020 fanns det i Helsingforsregionen 30 023 långvarigt arbetslösa personer, vilket var sex procent fler än ett år tidigare. Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik började antalet personer som varit arbetslösa i över ett år växa häftigt i Huvudstadsregionens alla städer, i Yttre Helsingforsregionen och i hela landet.

I slutet av december uppgick antalet långtidsarbetslösa i Helsingfors till 15 348, vilket var över hälften av alla långtidsarbetslösa i regionen. I Esbo uppgick de till 5 175, i Vanda till 4 115 och i Yttre Helsingforsregionen till 5 262. I hela landet fanns det 91 896 långvarigt arbetslösa.

De som blivit arbetslösa under coronakrisen klassas inte ännu som långtidsarbetslösa, men epidemins ekonomiska verkningar har också tagit sig uttryck i ökad långtidsarbetslöshet. Under coronaepidemin har de som redan tidigare varit arbetslösa haft det svårt att få arbete, i och med att det varit knappare om lediga jobb och att man inte lyckats ordna med tillräcklig arbetskraftsservice.