Långtidsarbetslöshet

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 12:04

Antalen långvarigt arbetslösa började växa

I slutet av mars 2020 fanns det i Helsingforsregionen 20 569 långvarigt arbetslösa personer, vilket var sex procent fler än ett år tidigare. Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik började antalet personer som varit arbetslösa i över ett år växa i Huvudstadsregionens alla städer, i Yttre Helsingforsregionen och i hela landet.

I slutet av mars fanns det i Helsingfors 10 785 långtidsarbetslösa, och de utgjorde nästan hälften av alla långtidsarbetslösa i regionen. I Esbo uppgick de till 3 506, i Vanda till 2 479 och i Yttre Helsingforsregionen till 3 709. I hela landet fanns det 64 877 långvarigt arbetslösa.

I Helsingforsregionen hade antalet långtidsarbetslösa börjat växa brant i början av år 2013. I början av 2017 började sedan antalet personer som varit arbetslösa i över ett år i sträck minska i Esbo, Vanda och Yttre Helsingforsregionen. I Helsingfors började det minska senare samma år, efter att ha vuxit i omkring fem år. Minskningen blev allt snabbare år 2018.

Den starka minskningen i antalet långtidsarbetslösa berodde delvis på de periodiska intervjuerna med arbetslösa och på TE-förvaltningens registreringspraxis. Det är möjligt att den oavbrutna arbetslösheten för en del av de arbetslösa avbrutits i teknisk mening och därpå snart fortsatt igen, och att personen därefter inte blivit registrerad som långvarigt arbetslös.