Arbetslöshetsgrad enligt kön

Senast uppdaterad 19.04.2018 - 07:41

Minskande arbetslöshet i synnerhet bland kvinnor

Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden bland kvinnor bosatta i Helsingforsregionen 1,4 procentenheter lägre i slutet av december 2018 än ett år tidigare. Männens arbetslöshetsgrad sjönk samtidigt med 0,5 procentenheter. I landet som helhet sjönk arbetslöshetsgraden bland män mera än i Helsingforsregionen.

 

I övriga Finland var männens arbetslöshetsgrad högst

I slutet av december 2018 var arbetslöshetsgraden med detta mått mätt 6,6 procent bland män och 5,6 procent bland kvinnor i Helsingforsregionen. I hela landet var de arbetslösas andel av arbetskraften 6,4 procent bland männen och 5,6 procent bland kvinnorna.