Arbetslöshetsgrad enligt kön

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 12:01

Arbetslöshetsgraden sjönk något bland både kvinnor och män i januari-mars

Uppgifterna i Statistikcentralens urvalsbaserade Arbetskraftsundersökning samlades in i januari-mars, och coronavirusepidemins verkningar syns ännu inte i siffrorna. Enligt Arbetskraftsundersökningen var arbetslöshetsgraden bland kvinnor bosatta i Helsingforsregionen 0,5 procentenheter lägre första kvartalet 2020 än den varit ett år tidigare. Männens arbetslöshetsgrad sjönk med 0,6 procentenheter. I landet som helhet steg kvinnornas arbetslöshetsgrad en aning, medan männens sjönk lite grand.

I januari-mars 2020 var arbetslöshetsgraden bland både kvinnor och män 6,1 i Helsingforsregionen. I hela landet var arbetslöshetsgraden 7,6 bland män och 6,6 bland kvinnor.