Arbetslöshetsgrad enligt kön

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:07

Arbetslöshetsgraden bland kvinnor klart högre än ett år tidigare

Enligt Arbetskraftsundersökningen var arbetslöshetsgraden bland kvinnor bosatta i Helsingforsregionen 1,8 procentenheter lägre första kvartalet 2020 än den varit ett år tidigare. Bland männen hade arbetslöshetsgraden stigit med 0,4 procentenheter. Arbetslöshetsgraden bland män steg klart högre i landet som helhet än i Helsingforsregionen, medan den bland kvinnor steg lindrigare i hela landet än i Helsingforsregionen.

I oktober-december 2020 var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 7,1 procent band kvinnor och 6,9 procent bland män. I hela landet var arbetslöshetsgraden 7,0 procent bland kvinnor och 7,7 procent bland män.