Arbetslöshetsgrad

Senast uppdaterad 24.03.2021 - 15:57

Arbetslösheten ökade igen i slutet av året

Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik var de arbetslösas andel av arbetskraften i Helsingforsregionen 13,6 procent i slutet av juni. Andelen var 5,1 procentenheter större än den varit ett år tidigare. I landet som helhet var de arbetslösas andel av arbetskraften lika stor som Helsingforsregionen.

Efter en lite hoppfullare höst började arbetslösheten öka igen mot slutet av året.

Hårdast slog coronan mot arbetsmarknaden under våren 2020, i april-maj, då restriktionerna stängde en stor del av servicen.  Under sommarsemestrarna ökade konsumtionen och efterfrågan på service, och en del av dem som blivit permitterade fick återgå till arbetet under årets tredje kvartal. Ändå slutade året 2020 med att antalen arbetslösa eller permitterade växte. Siffrorna höjs också av att en del visstidsanställningar tog slut, och att en del permitteringar övergick i arbetslöshet.

I slutet av december fanns det i Helsingforsregionen sammanlagt 106 552 arbetslösa arbetssökande, varav 24 440 alias 23 procent var heltidspermitterade. Antalet arbetslösa arbetssökande var därmed 63 procent större än det varit ett år tidigare. Antalet heltidspermitterade var över 1 850 större än i slutet av september.

Enligt Arbets- och näringsministeriet var de arbetslösas andel av arbetskraften 14,6 procent i Helsingfors, 12,2 procent i Esbo, 15,3 i Vanda, och 11,5 procent i Yttre Helsingforsregionen i slutet av december. Siffran för antalet arbetslösa fås månatligen från arbets- och näringsbyråernas register, och arbetskraftens numerär motsvarar de färskaste tillgängliga uppgifterna (slutet av 2018) från Statistikcentralens registerbaserade sysselsättningsstatistik.

Enligt Arbets- och näringsministeriets register minskade de arbetslösas andel av arbetskraften ända från år 2016 fram till årsskiftet 2019-20, då minskningen upphörde redan innan coronakrisen hade börjat.

Arbetslöshetsgraden (%), Arbetsplatsundersökningen

Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetslöshetsundersökning steg arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen under fjärde kvartalet 2020 med 1,1 procentenheter. I oktober-december var arbetslöshetsgraden 7,0 procent i Helsingforsregionen och 7,4 procent i hela landet. 

Arbetslöshetsgraden under år 2020 var i medeltal 7,3 procent i Helsingforsregionen och 7,8 procent i hela landet. År 2019 var dessa siffror 6,6 resp. 6,7 procent.