Arbetslöshetsgrad

Enligt Arbets- och näringsministeriet fortsätter arbetslösheten sjunka

Enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik var arbetslöshetsgraden 9,6 procent i Helsingforsregionen årsskiftet 2017-18. Det var 1,8 procentenheter mindre än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden hade sjunkit i alla kommuner i Huvudstadsregionen och yttre Helsingforsregionen. I landet som helhet sjönk arbetslöshetsgraden med 2,4 procentenheter till 11,2 procent av arbetskraften. Uppgifterna samlas in månatligen ur arbets- och näringsbyråernas register.

Enligt Arbets- och näringsministeriet var arbetslöshetsprocenten i slutet av december 10,5 i Helsingfors, 8,6 i Esbo, 10,1 i Vanda och 8,0 i yttre Helsingforsregionen.

Arbetslöshetsgraden började stiga år 2008, och sjunka började den enligt Arbets- och näringsministeriets registerdata först år 2016.