Andra informationskällor om Helsingforsregionen

Regionalt informationsmaterial

Helsingforsregionens områdesserier
Statistik som tidsserier om huvudstadsregionens kommuner enligt delområde och Helsingforsregionen/Nyland per kommun.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Regional information för främjande av stadsmiljön. Delområdena omfattar bland annat luftkvalitet och klimat, avfall och återvinning samt den byggda miljön. HRM upprätthåller en tjänst för öppna data, som även innehåller geografisk information och registermaterial.

HRI - Helsinki Region Infoshare
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stads gemensamma tjänst för öppna data, vars daga är tillgängliga avgiftsfritt för alla.

Kuusikko-jämförelse
En samarbetsform där Finlands sex största städer gör jämförelser av social- och hälsovårdstjänster samt småbarnspedagogik.

Huvudstadsregionens servicekarta
Information om verksamhetsställen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Kartan visar verksamhetsställenas kontaktuppgifter, de tjänster de erbjuder samt deras plats och transportförbindelser.

Huvudstadsregionens miljöinformation
Miljöinformation om Helsingfors, Esbo och Vanda på ett och samma ställe.

Nylands databank
Statistikinformation, analyser och utredningar om kommunerna i Nyland.

Nationella datamaterial

Kelasto
FPA:s statistiska databas, som innehåller centrala statistiska uppgifter om den sociala trygghet som förvaltas av FPA.

Kommunförbundet
Analyser och informationsmaterial, verktyg och verksamhetsmodeller samt publikationer av och för kommuner.

Sotkanet
THL:s informationstjänst, som ger central information om befolkningens välbefinnande och hälsa i alla Finlands kommuner.

Statistikcentralens avgiftsfria databaser
Statistikcentralen har flera databaser som innehåller mångsidig information om Finlands olika kommuner.