Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudulla tuotannon kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin tuotanto lisääntyi ennakkoarvion mukaan yli 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Koko maan tuotanto kasvoi arvion mukaan hieman hitaammin. Helsingin seudun kasvu oli laajapohjaista ja kohdistui kaikille toimialoille. Vahvimpia kasvualoja olivat rakentaminen, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta, liike-elämän palvelut, kauppa sekä kotitalouksien palvelut. 

Valokiilassa

Lauri Vuori, Ekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT

Asuntomarkkinoiden kahtiajako on voimistunut Suomessa. Samaan aikaan kun pienten kerrostaloasuntojen hinnat nousevat jyrkästi pääkaupunkiseudulla, on omakotitaloaan ollut vaikea saada kaupaksi kasvukeskusten ulkopuolella.

 

Oskari Harjunen, Erikoistutkija, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot

Asuntojen hinnat ovat reagoineet Länsimetron tuomaan muutokseen jo tämän rakentamisaikana eli asuntomarkkinat ovat ennakoineet metron tuomat uudistukset. Asuntojen hinnat ovat nousseet keskimäärin noin neljä prosenttia 800 metrin säteellä uusista metroasemista.