General housing allowance

Asumistuen saajien määrä on noussut

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 134 900 ruokakuntaa. Lukumäärä nousi edellisvuodesta yli kymmenellä tuhannella (+8 %). Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 73 300 (+6,9 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 23 600 (+9,9 %) ja Vantaalla 21 900 (+7,5 %), KUUMA-kunnissa 15 700 (+10,8 %) ja koko maassa 409 400 (+5,8 %) ruokakuntaa.

Asumistuen saajia on tällä hetkellä enemmän kuin koronapandemian huipulla, jolloin tuensaajien määrät nousivat muun muassa lomautusten vuoksi. Ukrainan sodan seurauksena nousseet elinkustannukset ovat lisänneet tuen tarvetta.

Download the graph data in CSV format here