Migration of foreign nationals

Ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa ennätyksellisen paljon

Helsingin seutu sai heinä-syyskuun aikana muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista ennätyksellisen paljon, 4 680 henkeä. Määrä oli suurin viimeisten kuuden vuoden aikana ja lähes 2 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna lisäystä oli 1 500 henkeä. Muutos aikaisempaan oli seurausta lisääntyneestä tulomuutosta, sillä seudulta pois muuttaneiden ulkomaan kansalaisten määrä pysyi aiemmalla tasolla.

Helsingin seudun saama muuttovoiton kasvu ulkomaan kansalaisista kohdistui erityisesti Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Helsinki sai muuttovoittoa 1 800 henkeä, Espoo 1 650 henkeä ja Vantaa 950 henkeä, kun taas KUUMA-kuntien saama muuttovoitto oli selkeästi pienempi, vajaat 250 henkeä.

Erityisesti ulkomaan kansalaisten muuttoliikkeessä on syytä huomioida, että ennakkotiedoissa on epävarmuutta, sillä osa alueelta muuttaneista henkilöistä ei välttämättä ole tehnyt muuttoilmoitusta, ja täten muutto ei ole tullut kirjatuksi väestörekisteriin. Tilastokeskus tekee tällaisista henkilöistä poistoja väestötilastoihin, mutta muutamien vuosien viiveellä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä