Total production

Tuotannon kasvu hiipui vuoden toisella neljänneksellä

Helsingin seudun tuotannon kasvu edellisvuoteen verrattuna hiipui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edellisten neljännesten kasvujakson jälkeen. Nousua edellisvuoteen verrattuna oli alle puoli prosenttia. Nousu jäi selvästi heikommaksi kuin koko maassa. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti Helsingin seudun teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla. Yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti kaikilla aloilla, mutta kasvu perustui suurelta osin hintojen nousuun. Kasvu oli erityisen vahvaa pandemian aikana jyrkästi laskeneilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla. Näillä aloilla kasvu perustui osin koronapandemian jälkeiseen normalisoitumiseen, ja tuotannon taso oli näillä aloilla edelleen poikkeusoloja edeltänyttä tasoa alempana.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä