Social assistance

Perustoimeentulotuen saajien määrä kolmannellakin vuosineljänneksellä  edellisvuotta pienempi

Heinä–syyskuussa perustoimeentulotukea saavia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 31 900 (-6 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 12 400 (-6 %) ja Vantaalla 14 400 (-3 %) henkilöä kuukaudessa.

Tuensaajien lukumäärä oli pääkaupunkiseudulla loppukeväästä 2020 alkukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja tuensaajien määrä on vähäisempi kuin ennen koronaa. Myöskään Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hintojen nousu ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen tarvetta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä