Social assistance

Perustoimeentulotuen saajien määrä toisellakin vuosineljänneksellä  edellisvuotta pienempi  

Huhti–kesäkuussa perustoimeentulotukea saavia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 36 000 (-8 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 14 200 (-8 %) ja Vantaalla 16 000 (-6 %) henkilöä kuukaudessa.

Tuensaajien lukumäärä oli pääkaupunkiseudulla loppukeväästä 2020 alkukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja tuensaajien määrä on vähäisempi kuin ennen koronaa. Myöskään Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hintojen nousu ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen tarvetta.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilananne parantunut, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien lukumäärä kasvaa pääkaupunkiseudulla edelleen, millä saattaa olla pidemmällä aikavälillä vaikutusta toimeentulotuen tarpeeseen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä