Business outlook for service sector companies

Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät heikentyneet alkuvuodesta

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne ja tulevaisuuden näkymät jatkoivat lievää synkentymistä kesän 2022 aikana. Suhdannetilannetta kuvaava saldoluku pysyi heinäkuussa negatiivisena (-7) ja oli lähes huhtikuun lukemissa (-6) positiivisen alkuvuoden jälkeen. Yritysten suhdanneodotukset tuleville kuukausille olivat tavanomaista selvästi heikommat. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli heinäkuussa -27 ja laski hieman huhtikuusta (-21). Myynnin määrän odotetaan jatkavan kasvua loppukesällä. Myynnin kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan ja ammattityövoiman saatavuuden ongelmien odotetaan yleistyvän.

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannetilanne jatkoi myös heikentymistä kesän aikana. Yritysten suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -7, kun se vielä huhtikuussa oli vain lievästi negatiivinen (-1). Suhdannenäkymät heikentyivät myös ja niitä kuvaava saldoluku oli -23. Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat kuitenkin Uudellamaalla hieman myönteisemmät kuin muualla Suomessa. Suhdannetilanteessa- ja näkymissä on tapahtunut käänne vuoden 2022 aikana verrattuna vuoden 2021 myönteiseen kehitykseen. Myynnin määrä kasvoi kuitenkin vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja kannattavuus pystyi vuoden takaiseen verrattuna melko samana. Kasvun esteeksi raportointiin työvoiman saatavuusongelmat.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä