Consumer expectations on their personal saving possibilities

Usko säästämismahdollisuuksiin heikko

Pääkaupunkiseudulla säästämismahdollisuuksien myönteiseen kehitykseen uskovien osuus on selvästi alhaisempi kuin 2020-luvulla keskimäärin. Säästämismahdollisuuksia tulevan vuoden aikana kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla huhtikuussa 2024 arvon +33,4. Nyt pääkaupunkiseudun kuluttajat kokivat säästämismahdollisuutensa jopa koko maan keskiarvoa (+35,6) heikommiksi, vaikka useimmiten säästämismahdollisuudet on koettu koko maassa heikommiksi kuin pääkaupunkiseudulla. 2020-luvun mittauksissa säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku vaihdellut pääkaupunkiseudulla varsin paljon (+31,5 – +61,4). Huhtikuussa 2024 oltiin huomattavan lähellä vaihteluvälin alapäätä.

Download the graph data in CSV format here