Consumer expectations regarding economic development in Finland

Luottamus Suomen talouteen on heikko mutta paranemassa

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen on huhtikuussa 2024 parempi kuin loppuvuonna 2023, mutta käytännössä sama kuin tammi-maaliskuussa 2024. Koko maassa vastaavaa myönteistä kehitystä ei ole havaittavissa, vaan tilanne näyttää vakiintuneen syyskuun 2023 tasolle. Talouskehitystä ennakoiva saldoluku oli pääkaupunkiseudulla edelleen heikko (-8,6) ja koko maassa vielä heikompi (-17.6). Heikohkoista numeroista huolimatta odotukset ovat nyt pääkaupunkiseudulla hieman myönteisemmät kuin viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana keskimäärin.

Download the graph data in CSV format here