Foreign migration

Ulkomainen muuttovoitto laski hieman edellisvuodesta

Helsingin seutu sai tammi-maaliskuussa muuttovoittoa ulkomailta 3 500 henkeä, mikä oli vajaat 500 henkeä edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessa ulkomailta saatu muuttovoitto oli kuitenkin edelleen huomattavan korkealla tasolla verrattuna vuotta 2022 edeltävään aikaan. Muuttovoiton määrää selittää tulomuuttajien määrän pysyminen suurena, kun taas lähtömuuttajien määrä on pysynyt kohtuullisen tasaisena.

Alueista eniten ulkomaista muuttovoittoa sai Helsinki, 1 300 henkeä. Vantaan saama muuttovoitto oli 900 ja Espoon 700 henkeä. Kuuma-kunnat saivat yhteensä muuttovoittoa ulkomailta 550 henkeä. Kaikkien Pääkaupunkiseudun kaupunkien muuttovoitto pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna, kun taas Kuuma-kunnat saivat muuttovoittoa hieman enemmän. Kaikki Kuuma-kunnat saivat muuttovoittoa, eniten Kirkkonummi ja Järvenpää.

Download the graph data in CSV format here