Migration

Helsingin seudun muuttovoitto edelleen korkealla tasolla

Helsingin seutu sai vuoden ensimmäisellä neljänneksellä muuttovoittoa 4 250 henkeä, mikä oli noin 700 henkeä edellisvuotta vähemmän. Määrä oli kuitenkin edelleen koronavuosia edeltäviä vuosia suurempi. Määrää selittää erityisesti tulomuuttajien kasvanut määrä. Alueella eniten muuttovoittoa saivat Helsinki, 1 400 henkeä, ja Kuuma-kunnat, 1 100 henkeä. Espoon saama muuttovoitto oli 900 ja Vantaan hieman yli 800 henkeä. Kuuma-kuntien ja Vantaan saama muuttovoitto oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi, kun taas Helsingissä ja erityisesti Espoossa muuttovoiton määrä pieneni.

Kaikki Kuuma-kunnat saivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä muuttovoittoa. Eniten muuttovoittoa saivat Kirkkonummi ja Tuusula, hieman yli 200 henkeä. Niissä oli myös eniten kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Download the graph data in CSV format here