Pitkäaikaistyöttömyys (TEM)

Pitkäaikaistyöttömien määrää jatkaa kasvuaan

               Analyysi koskee tilannetta kesäkuun lopussa, kuvio päivittyy kuukausittain

Helsingin seudulla oli kesäkuun lopussa 41 164 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli 72 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on 17 200 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa vauhdilla kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa.

Helsingissä oli kesäkuun lopussa 21 203 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli yli puolet kaikista seudun pitkäaikaistyöttömistä. Espoossa heitä oli 6 990, Vantaalla 6 173 ja KUUMA-kunnissa 6 638. Koko maassa pitkäaikaistyöttömiä oli 112 410.

Koronakriisin alussa työttömäksi jääneet luokiteltiin maaliskuussa ensimmäisen kerran pitkäaikaistyöttömiksi, jos he olivat olleet yhtä jaksoisesti työttöminä vuoden verran. Tämä selittää osaltaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakasta kasvua. Tämän lisäksi ennen koronaepidemiaa työttömänä olleiden on ollut vaikea työllistyä avoimien työpaikkojen niukkuuden vuoksi, eikä työvoimapalveluita ole pystytty tarjoamaan riittävästi.