Palveluyritysten suhdannenäkymät

Palvelualojen yritysten tilanne jatkoi positiivista kehitystä

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne ja tulevaisuuden näkymät paranivat kevään ja alkukesän 2021 aikana. Heinäkuussa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli ensimmäisen kerran positiivinen (+7) koronakriisin alun jälkeen. Alkuvuoden 2021 jälkeen erityisesti rajoitustoimien vähentyminen ja rokotekattavuus ovat helpottaneet palvelualojen elpymistä. Suhdannenäkymiä koskeva saldoluku oli heinäkuussa +18, kun se huhtikuussa oli vielä +6. Kesän aikana myynti on ollut kasvussa, mutta odotukset ovat hieman maltillistuneet syksylle. Myös kannattavuus on alkanut kohentua, vaikka yrityskohtaisia eroja on paljon. Suurin myynnin kasvun este on työvoiman saatavuus, josta raportoi 32 prosenttia vastanneista yrityksistä.

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannekuva myös kirkastui entisestään. Suhdannetilanne arvioitiin heinäkuussa jo positiiviseksi (saldoluku +12), kun vielä huhtikuussa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli negatiivinen (-12). Uudenmaan palvelu­yritysten suhdannenäkymät ovat myös parantuneet entisestään ja ovat ko­ko maan keskiarvoa suotuisammat. Saldoluku oli heinäkuussa jo +27, kun vastaava luku oli huhtikuussa +12 ja tammikuussa +3. Paranevia suhdanteita odotti 32 prosenttia vastaajista. Myyntimäärät kasvoivat huhti-kesäkuussa odotusten mukaisesti, joka jatkunee myös syksyyn. Myös henkilökunnan palkkauksen määrä on nousussa ja kannattavuus on vuodentakaista parempi.