Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen parani edelleen kesän 2021 aikana. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamusindikaattori sai heinäkuussa arvon +11,4, kun koko maassa vastaava luku oli +4,4. Luottamus taloustilanteen parantumiseen on siis pääkaupunkiseudulla selvästi korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin trendi on ollut nouseva lokakuusta 2020 alkaen.

Pääkaupunkiseudun kuluttajat uskovat sekä oman taloustilanteensa että koko maan talouden kehittyvän myönteisesti. Oman taloustilanteensa paranemista koskevien odotusten paraneminen on nyt pysähtynyt melko korkealle tasolle, mutta kuluttajien omia säästämismahdollisuuksia ja koko maan taloutta koskevat odotukset jatkavat edelleen nousuaan.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla heinäkuussa 2021 arvon +10,9. Arvo on selvästi korkeampi kuin huhtikuussa 2021 (-1,9) tai tammikuussa 2021 (-9,4). Arviot talouskehityksen suunnasta kääntyivät toukokuussa positiivisiksi ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Viimeisen puolen vuoden aikana työllisyyttä ja yleistä taloustilannetta koskevat odotukset ovat kohentuneet erittäin jyrkästi.

Kuluttajien omaa taloutta ja henkilökohtaisia säästämismahdollisuuksia kuvaava mikroindikaattori oli nousussa heinäkuussa 2021 (35,7). Kasvu liittyi nyt kokonaan säästämismahdollisuuksia koskevien odotusten parantumiseen. Oman talouden yleisempää kehitystä koskevat odotukset olivat nekin vahvasti positiiviset, mutta samalla tasolla kuin kolme kuukautta aiemmin.  Kaiken kaikkiaan kuluttajat odottavat talouden jatkavan kasvuaan seuraavien 12 kuukauden aikana.