Väkiluvun muutos

Helsingin muuttoliike voitollista, muualla tappiollista

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasmäärä oli syyskuun lopussa 1 532 800 henkeä. Väestön määrä kasvoi heinä-syyskuun aikana 1 500 hengellä, mikä oli yli 1 600 henkeä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja yli 600 henkeä vähemmän kuin tämän vuoden huhti-kesäkuun aikana.

Helsingin seudun muuttoliike muuttui poikkeuksellisesti hieman tappiolliseksi vuoden kolmannen kvartaalin aikana. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona muuttoliike oli yli 2 000 henkeä voitollista, joten muutos oli huomattava. Muuttotappiota saivat Espoo, Vantaa ja KUUMA-kunnat, kun taas Helsingin muuttoliike muuttui tappiollisen alkuvuoden jälkeen selkeästi voitolliseksi.

Helsingin seudun luonnollinen väestönkasvu kasvoi alkuvuodesta, mutta oli vain hieman suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Sekä syntyneitten että kuolleitten määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Heinä-syyskuun aikana syntyi 4 300 lasta ja kuolleita 2 700 henkeä.

Helsingin asukasmäärä kasvoi 1 650 hengellä ja Espoon 350 hengellä, kun taas Vantaan väestö pieneni 280 hengellä ja Kuuma-kuntien 240 hengellä. Helsingin seudun väestönkasvun pienenemistä selittää osaltaan muun Suomen kasvanut väestömäärä, mikä on ollut seurausta Helsingin seudulta saadusta muuttovoitosta. Muun Suomen luonnollinen väestönkasvu on ollut selvästi tappiollista edelliset viisi vuotta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä